• برای بچه درس‌خوان‌ها!

    چگونه دانشجوی نمونه کشوری شویم؟

    بعد از ورود به دانشگاه و آشنایی با تسهیلات و خدمات رفاهی و آموزشی، چیزهای دیگری هم به چشم می‌خورد که دانشجو را وسوسه می‌کند؛

    • ۱۰:۴۷,سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۶

  • چگونه دانشجوی نمونه کشوری شویم؟