• مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی:

    سفارشات چاپی در خارج از استان چاپخانه‌ها را با مشکل مواجه کرده است

    مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی با یادآوری اینکه ثبت سفارشات چاپی در خارج از استان چاپخانه‌های این خطه را با مشکلاتی مواجه کرده است گفت: خروج سفارشات چاپی مهم‌ترین مشکل در فعالیت چاپخانه‌داران این استان به شمار می‌رود.

    • ۱۲:۱۱,سه شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۶

  • سفارشات چاپی در خارج از استان چاپخانه‌ها را با مشکل مواجه کرده است