•  دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف؛

    مساجد کانون ترویج و صیانت از آرمان‌های انقلاب اسلامی

    انقلاب اسلامی ایران به برکت ایفای نقش مساجد در تسهیل برقراری ارتباط بین روحانیت و نخبگان مذهبی با بسیج توده‌های مردمی و سازمان‌دهی مبارزات ضد طاغوت و سلطه محقق شد. کانونی که بنا به کارکرد فرهنگی- اجتماعی، عبادی و سیاسی، پشتیبان، مروج و تقویت‌کنندهٔ آرمان‌ها و دستاوردهای اسلامی انقلاب است.   

    • ۱۳:۱۶,دوشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۶

  • مساجد کانون ترویج و صیانت از آرمان‌های انقلاب اسلامی