• دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران در عرصه های مختلف؛

  تعامل گسترده و عزتمند هدف راهبردی انقلاب اسلامی

  پس از انقلاب سیاست خارجی و دستگاه دیپلماسی در خدمت آرمانها، ایدئولوژی، سیاست ها و اهداف گفتمان انقلاب اسلامی درآمد.و تعامل  گسترده با دنیا با محوریت تعامل از سر عزت، اقتدار، صلابت، حکمت، مصلحت و قدرت آفرین به عنوان اهداف مورد اهتمام انقلاب در ارتباط با دولت ها و ملتها در دستور کار قرار گرفت.

  • ۱۹:۳۳,سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶

 • تعامل گسترده و عزتمند هدف راهبردی انقلاب اسلامی
 • دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف

  فتح الفتوح گفتمان انقلاب اسلامی آتش به اختیار است

  فتح الفتوح انقلاب اسلامی حرکت و اقدام هسته‌های فکری و فرهنگی افسران جنگ نرم در برابر تهدیدات و فتنه‌هایی که معنویت و ایمان افکار انقلابی جامعه را نشانه رفته است.

  • ۱۱:۴۷,چهارشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۶

 • فتح الفتوح گفتمان انقلاب اسلامی آتش به اختیار است
 • مروری بر کارنامه و عملکرد ابراهیم یزدی

  پایان پیرمرد پشیمان

  ابراهیم یزدی، از جایی به بعد، مثل بسیاری از دوستان و همراهانش، عطای همراهی با انقلاب مردم را به لقایش بخشید و رفت گوشه‌ای نشست.

  • ۱۱:۱۹,چهارشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۶

 • پایان پیرمرد پشیمان
 •  دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف؛

  مساجد کانون ترویج و صیانت از آرمان‌های انقلاب اسلامی

  انقلاب اسلامی ایران به برکت ایفای نقش مساجد در تسهیل برقراری ارتباط بین روحانیت و نخبگان مذهبی با بسیج توده‌های مردمی و سازمان‌دهی مبارزات ضد طاغوت و سلطه محقق شد. کانونی که بنا به کارکرد فرهنگی- اجتماعی، عبادی و سیاسی، پشتیبان، مروج و تقویت‌کنندهٔ آرمان‌ها و دستاوردهای اسلامی انقلاب است.   

  • ۱۳:۱۶,دوشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۶

 • مساجد کانون ترویج و صیانت از آرمان‌های انقلاب اسلامی