• رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی:

    برنامه های سفر پروفسور سمیعی تشریح شد

    رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: برنامه های سفر پروفسور سمیعی در شهریور ماه امسال به استان خراسان شمالی تشریح و تنطیم شده است.

    • ۱۴:۵۹,دوشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۶

  • برنامه های سفر پروفسور سمیعی تشریح شد