• رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان‌شمالی:

    پزشکان متخلف را معرفی و جایزه‌بگیرید  

      رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی بابیان اینکه زیرمیزی پزشکان در این استان به صفر رسیده است گفت: از شهروندان می‌خواهیم تا با معرفی پزشکان متخلف جایزه‌بگیرند.

    • ۱۹:۲۳,دوشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۶

  • پزشکان متخلف را معرفی و جایزه‌بگیرید