• پس‌لرزه‌های جلسه محرمانه میدان آرژانتین

    صدای پای تسویه‌حساب در فراکسیون امید

     اختلاف در میان اصلاح‌طلبان به‌ویژه به دلیل نقد عملکرد فراکسیون امید و برخی اعضای آن در جلسات رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی شیخ حسن روحانی باعث شده به‌احتمال‌زیاد تغییراتی در فراکسیون امید مجلس شکل بگیرد.

    • ۱۲:۵۹,سه شنبه ۷ شهریور ۱۳۹۶

  • صدای پای تسویه‌حساب در فراکسیون امید