• وقتی بانک، قلب جامعه ایرانی می‌شود

    چرا مهران مدیری در «ساعت 5 عصر» پاشنه آشیل مواجهه با آشوب‌های جامعه را صرفاً پایگاه اقتصادی مردم در نظر گرفته است. آیا جامعه ایرانی را می‌شود صرفاً با کنشگری‌های اقتصادی که سنگ بنای زندگی مدرن غربی است روایت کرد؟

    • ۱۴:۰۲,سه شنبه ۷ شهریور ۱۳۹۶

  • وقتی بانک، قلب جامعه ایرانی می‌شود