•   سناریوی خوشایند آمریکا پس از تلعفر چیست؟ 

      پس از شروع عملیات پاکسازی تلعفر اخبار گوناگونی در خصوص پیشروی نیروهای عراق منتشر شد و به موازات آن مناطقی مانند السلام، العروبه، الربیع، القادسیه و قلعه تاریخ تلعفر از لوث وجود تروریست‌های داعش پاکسازی شد.

    • ۱۹:۰۱,یکشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۶

  •    سناریوی خوشایند آمریکا پس از تلعفر چیست؟