• هشدار دامپزشکی استان  خراسان شمالی در مورد تب کریمه کنگو

      مدیرکل دام‌پزشکی خراسان شمالی گفت: با توجه به قرار گرفتن عید قربان در فصل گرما، باید خطر شیوع بیماری تب کریمه کنگو و بیماری‌های مشترک بین دان و انسان جدی گرفته شود و مردم از ذبح دام در محیط شهر و روستا خارج از مراکز بهداشتی سازمان دامپزشکی و ذبح بدون رعایت نکات بهداشتی خودداری کنند.

    • ۲۰:۱۰,سه شنبه ۷ شهریور ۱۳۹۶

  • هشدار دامپزشکی استان  خراسان شمالی در مورد تب کریمه کنگو