• به مناسبت هفته دولت

    نکاتی برای "مخاطب بایدها"

    هفته دولت روزهای آخر خود را پشت سر می‌گذارد، هم‌زمانی هفته دولت در نخستین روزهای شروع به کار دولت تکراری حسن روحانی می‌تواند از جهاتی یادآور عملکرد دولت یازدهم در 4 سال گذشته باشد.

    • ۱۰:۵۲,شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۶

  • نکاتی برای