• دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف

    فتح الفتوح گفتمان انقلاب اسلامی آتش به اختیار است

    فتح الفتوح انقلاب اسلامی حرکت و اقدام هسته‌های فکری و فرهنگی افسران جنگ نرم در برابر تهدیدات و فتنه‌هایی که معنویت و ایمان افکار انقلابی جامعه را نشانه رفته است.

    • ۱۱:۴۷,چهارشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۶

  • فتح الفتوح گفتمان انقلاب اسلامی آتش به اختیار است