• دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران در عرصه های مختلف؛

    تعامل گسترده و عزتمند هدف راهبردی انقلاب اسلامی

    پس از انقلاب سیاست خارجی و دستگاه دیپلماسی در خدمت آرمانها، ایدئولوژی، سیاست ها و اهداف گفتمان انقلاب اسلامی درآمد.و تعامل  گسترده با دنیا با محوریت تعامل از سر عزت، اقتدار، صلابت، حکمت، مصلحت و قدرت آفرین به عنوان اهداف مورد اهتمام انقلاب در ارتباط با دولت ها و ملتها در دستور کار قرار گرفت.

    • ۱۹:۳۳,سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶

  •  تعامل گسترده و عزتمند هدف راهبردی انقلاب اسلامی