• معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت:

    خراسان شمالی دارای ظرفیت‌های معدنی مطلوبی است

    معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: خراسان شمالی ازنظر ویژگی‌های معدنی دارای ظرفیت‌های مطلوبی است که متأسفانه به دلایل مختلف کمتر به آن پرداخته‌شده است.

    • ۱۵:۰۲,چهارشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۶

  • خراسان شمالی دارای ظرفیت‌های معدنی مطلوبی است