•   مرغ در عرض چند ماه 2000 تومان گران شد! 

      قیمت گوشت مرغ در بازار همچنان بالاست و به گفته مدیرعامل اتحادیه مرغداران، بازار این محصول طی یک ماه گذشته تغییری نکرده و ثابت مانده است.

    • ۱۸:۲۶,چهارشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۶

  •    مرغ در عرض چند ماه 2000 تومان گران شد!