• فرمانده انتظامی شهرستان بجنورد:

    وجودشی نورانی در آسمان بجنورد کذب است

    فرمانده انتظامی شهرستان بجنورد گفت: وجود هرگونه شئ نورانی و غیرمجاز در آسمان بجنورد قویاً تکذیب می‌شود.

    • ۱۱:۲۲,پنجشنبه ۹ شهریور ۱۳۹۶

  •  وجودشی نورانی در آسمان بجنورد کذب است