• مدیرعامل پخش فرآورده‌های نفتی خراسان شمالی خبر داد

    افتتاح 3 جایگاه سوخت‌رسانی در خراسان شمالی

    مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی خراسان شمالی از افتتاح ۳ جایگاه جدید سوخت‌رسانی در خراسان شمالی خبر داد.

    • ۱۲:۱۹,پنجشنبه ۹ شهریور ۱۳۹۶

  • افتتاح 3 جایگاه سوخت‌رسانی در خراسان شمالی