• مسئول سازمان بسیج روحانیون خراسان شمالی:

    قربانی کردن بر همه مردم واجب نیست

    مسئول سازمان بسیج روحانیون خراسان شمالی گفت: قربانی کردن فقط برکسانی واجب است که در روز دهم ذی‌حجه در منا هستند و حتی بر کسانی که سالیان گذشته در حج بوده‌اند نیز واجب نیست و مستحب است، قربانی کردن در این روز برای همه مستحب مؤکّد است.

    • ۱۲:۴۳,پنجشنبه ۹ شهریور ۱۳۹۶

  • قربانی کردن بر همه مردم واجب نیست