• با حضور وزیر بهداشت انجام شد

    بهره‌برداری از 20 طرح بهداشتی درمانی در خراسان شمالی

    وزیر بهداشت در روز جمعه با استقبال استاندار خراسان شمالی برای هفتمین بار در دوران وزارت خود، به خراسان شمالی سفر کرد و با حضور در شهر لوجلی، چشم تعدادی از بیماران نیازمند را جراحی و ۲۰ طرح بهداشتی درمانی را افتتاح کرد.

    • ۱۱:۴۰,یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶

  • بهره‌برداری از 20 طرح بهداشتی درمانی در خراسان شمالی