• 760 مددجوی خراسان شمالی صاحب شغل شدند

  معاون اشتغال وخودکفایی کمیته امداد استان خراسان شمالی گفت: در نیمه نخست سال 96،  513 طرح اشتغال پایدار برای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد خراسان شمالی ایجاد شدکه از طریق راه اندازی این طرح ها،760  نفر از مددجویان  و محرومان بیکار استان صاحب شغل شدند.

  • ۱۳:۵۸,دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶

 • 760 مددجوی خراسان شمالی صاحب شغل شدند
 • رتبه بیکاری سقوط کرد

    طی ۴ سال گذشته جایگاه ایران از نظر رتبه بیکاری در میان کشورهای جهان از ۸۰ به ۹۰ نزول کرد.  

  • ۱۵:۵۹,جمعه ۱۰ شهریور ۱۳۹۶

 • رتبه بیکاری سقوط کرد