• مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی خراسان شمالی:

    تعاونی‌های غیرفعال در استان شناسایی و حذف می‌شوند

    مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی خراسان شمالی گفت: سازوکاری تعریف کرده‌ایم تا تعاونی‌هایی که غیرفعال هستند و امیدی به احیای آن‌ها نیست شناسایی و حذف شوند.

    • ۱۸:۲۹,جمعه ۱۰ شهریور ۱۳۹۶

  •  تعاونی‌های غیرفعال در استان شناسایی و حذف می‌شوند