• خبری که خوانده نشد

    حراج کلیه کارگری سرِ بازار...

    هرچه می‌کشیم از بی‌توجهی به میراث گران‌بهای جنگ فقر و غنای پیر انقلاب است. فرهنگ مبارزه و تقابل تمام‌عیار با سرمایه‌داری را با

    • ۱۰:۳۱,شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۶

  • حراج کلیه کارگری سرِ بازار...