• مدیرعامل شرکتی دانش‌بنیان:

    برداشت شخصی از قانون، مانع پیشرفت می‌شود

    مدیرعامل یکی از شرکت های دانش‌بنیان خراسان شمالی گفت: رسیدن به یک مجموعه علمی و اقتصادی نیازمند تلاش‌های بسیار زیادی است و با ناامیدی نمی‌توان به این‌چنین نتیجه‌ای رسید و کلید شروع به کار چنین مجموعه موفقی را زد.

    • ۱۱:۲۸,شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۶

  • برداشت شخصی از قانون، مانع پیشرفت می‌شود