• برای کمک به کودکان موصل

    پویش «شکوفه‌های موصل» راه‌اندازی شد

    پویش «شکوفه‌های موصل» با شعار «مهربانی‌هایمان را بدون مرز برای کودکانی از جنس فرزندان خودمان هدیه کنیم» راه‌اندازی شد.

    • ۱۱:۳۹,شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۶

  • پویش «شکوفه‌های موصل» راه‌اندازی شد