• مدیر مخابرات منطقه خراسان شمالی :

    قبوض کاغذی تلفن ثابت استان خراسان شمالی از ابتدای مهرماه حذف می‌شود

      مدیر مخابرات منطقه خراسان شمالی از طرح حذف قطعی قبوض کاغذی تلفن ثابت در استان از ابتدای مهرماه سال جاری خبر داد و گفت: این طرح در راستای تسهیل امور برای شهروندان و همچنین در جهت حفاظت از مؤلفه‌های زیست‌محیطی صورت می‌گیرد.

    • ۱۱:۲۲,یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۶

  • قبوض کاغذی تلفن ثابت استان خراسان شمالی از ابتدای مهرماه حذف می‌شود