• استاندار خراسان شمالی:

    اختصاص سهمیه به خراسان شمالی برای اعزام پزشکان به آلمان

      استاندار خراسان شمالی گفت: امروز افتخار حضور بهترین جراح مغز و اعصاب را در استان داریم که امیدواریم بتوانیم در حوزه‌های مختلف ازجمله تبادل دانشجو و تربیت متخصصین توسط دکتر سمیعی داشته باشیم و بتوانیم از تخصص ایشان بهره ببریم.

    • ۱۹:۳۴,شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۶

  •  اختصاص سهمیه به خراسان شمالی برای اعزام پزشکان به آلمان