• آیت‌الله مکارم شیرازی:

    مملکت نباید به‌صورت جزایر پراکنده اداره شود

    آیت‌الله مکارم شیرازی گفت: مملکت نباید به‌صورت جزیره‌ای اداره شود و هر اداره و سازمانی برای خود تصمیم بگیرد، اگر منطق اداره اقتصاد کشور، جزیره‌ای باشد مشکلات حل نخواهد شد، و این از وظایف رئیس‌جمهور است که بخش‌های مختلف اقتصادی کشور را به هم مرتبط کند.

    • ۲۱:۰۹,شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۶

  • مملکت نباید به‌صورت جزایر پراکنده اداره شود