• در خام فروشی نفت هم موفق نیستیم؛

    بیشترین میزان خام فروشی نفت ایران با کمترین ظرفیت استخراج

    ۱۲۰ میدان نفتی ایران که ۲۸ میدان آن با همسایگان مشترک است، با ضریب بازیافت نفت متوسط ۲۷ درصدی، روزانه ۳ میلیون و ۹۵۰ هزار بشکه نفت تولید می‌کنند. یعنی تنها از ۲۷ درصد ظرفیت میدان‌های نفتی استفاده می‌شود. یعنی روزانه بیش از ۱۰ میلیون بشکه از دست می‌رود.

    • ۲۱:۲۶,شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۶

  • بیشترین میزان خام فروشی نفت ایران با کمترین ظرفیت استخراج