• دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف؛

    قانون گرایی، مظهر انقلاب اسلامی است

     قانون و قانون‌گرایی به‌عنوان یکی از آرمان‌های بزرگ انقلاب مبتنی و مشتمل بر تمام ارزش‌های اسلامی-قرآنیِ انقلاب و حافظ اهداف، حقوق، هدایتگر و هموار کننده مسیر نظم، امنیت و عدالت در جامعه است. مبنای انقلاب قانون بوده است و این نرم‌افزار مبارزه با دشمن نفوذی است که باید در رأس امور باشد.    

    • ۲۲:۰۵,شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۶

  • قانون گرایی، مظهر انقلاب اسلامی است