• دبیر اول کمیسیون اقتصادی مجلس:

    اختلاف تولیدکنندگان و سازمان امور مالیاتی دلیل اصلی تعطیلی کارخانه‌ها است

    دبیر اول کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از شیوه گرفتن مالیات در کشور و تأثیرات منفی آن در جامعه گفت: یکی از دلایل اصلی تعطیلی کارخانه‌ها مشکلات مالیاتی و اختلاف بین تولیدکنندگان و سازمان امور مالیاتی است که مشکلاتی برای تولیدکنندگان به وجود آورده‌ است.

    • ۱۳:۵۲,یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶

  • اختلاف تولیدکنندگان و سازمان امور مالیاتی دلیل اصلی تعطیلی کارخانه‌ها است