• مدیرکل ثبت‌احوال خراسان شمالی:

    ایجاد نخستین ایستگاه سیار صدور کارت ملی هوشمند

      مدیرکل ثبت‌احوال استان گفت: برای آسان‌تر شدن دسترسی روستاییان به سامانه صدور کارت ملی هوشمند، هشت ایستگاه سیار در شهرستان‌های استان ایجاد می‌شود که نخستین ایستگاه سیار صدور کارت ملی هوشمند ایجاد شد.

    • ۱۰:۰۰,دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۶

  •  ایجاد نخستین ایستگاه سیار صدور کارت ملی هوشمند