• اسب عصاری جرگلان ثبت ملی شد

  مسئول میراث فرهنگی, صنایع‌دستی و گردشگری شهرستان راز و جرگلان گفت: اسب عصاری جرگلان در فهرست میراث ناملموس کشور به ثبت رسید.

  • ۱۹:۱۷,دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۶

 • اسب عصاری جرگلان ثبت ملی شد
 • اسب عصاری جرگلان ثبت ملی شد

  مسئول میراث فرهنگی, صنایع‌دستی و گردشگری شهرستان راز و جرگلان گفت: اسب عصاری جرگلان در فهرست میراث ناملموس کشور به ثبت رسید.

  • ۱۹:۱۷,دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۶

 • اسب عصاری جرگلان ثبت ملی شد
 • رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خراسان شمالی:

  حمایت از صنعت اسب و برق‌دار شدن روستاهای خراسان شمالی تصویب شد

  رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خراسان شمالی گفت: نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خراسان شمالی با مصوباتی درزمینهٔ حمایت از بخش غیردولتی برای بهبود و توسعه فعالیت‌های مرتبط با پرورش اسب اصیل ترکمن، برق‌دار شدن تمام روستاهای بالای ۱۰ خانوار و توزیع پنل های خورشیدی بین عشایر و مددجویان نهادهای حمایتی و طرح جامع نظام مالیاتی برگزار شد.

  • ۱۲:۵۳,چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶

 • حمایت از صنعت اسب و برق‌دار شدن روستاهای خراسان شمالی تصویب شد