• پروژه جدید آمریکایی- صهیونیستی در منطقه

    استقلال کردهای عراق یا اسرائیل دوم؟

    استقلال کردستان عراق و برگزاری همه‌پرسی در روزهای آینده یکی از مهم‌ترین تحولات در خاورمیانه است که نباید مورد بی‌توجهی قرار گیرد.

    • ۱۱:۲۸,سه شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۶

  • استقلال کردهای عراق یا اسرائیل دوم؟