• ابراهیم یزدی:

    اگر میرحسین موسوی رئیس جمهور می‌شد، برای کشور فاجعه بود

    ابراهیم یزدی گفت: من نقدی، گفتم که ساختارشکنی نکنید و با این کار دست‌به‌کارهای خشونت‌آمیز نزنید. ملایم و قانونی باشید. باید بررسی کرد چه طور نخست‌وزیر چندساله مملکت به اینجا کشیده شد؟ باید بحث کرد و موضوع را ریشه‌یابی کرد زیرا این یک حادثه کوچک نیست.

    • ۱۱:۳۸,دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۶

  • اگر میرحسین موسوی رئیس جمهور می‌شد، برای کشور فاجعه بود