• اکبری:

    کاهش ۲۰ درصدی بارندگی نسبت به ۳۶ سال گذشته 

    علی‌اکبری با اشاره به نشست اخیر کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس اظهار داشت: نشست با حضور وزیر نیرو و با دستور طرح 8 سوال از اردکانیان برگزار شد اما ازآنجایی‌که نمایندگان سوال کننده از طرح سوال انصراف دادند یا طرح سوال خود را به تعویق انداختند.

    • ۲۲:۳۵,چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶

  • کاهش ۲۰ درصدی بارندگی نسبت به ۳۶ سال گذشته