• رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خراسان شمالی:

    حمایت از صنعت اسب و برق‌دار شدن روستاهای خراسان شمالی تصویب شد

    رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خراسان شمالی گفت: نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خراسان شمالی با مصوباتی درزمینهٔ حمایت از بخش غیردولتی برای بهبود و توسعه فعالیت‌های مرتبط با پرورش اسب اصیل ترکمن، برق‌دار شدن تمام روستاهای بالای ۱۰ خانوار و توزیع پنل های خورشیدی بین عشایر و مددجویان نهادهای حمایتی و طرح جامع نظام مالیاتی برگزار شد.

    • ۱۲:۵۳,چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶

  • حمایت از صنعت اسب و برق‌دار شدن روستاهای خراسان شمالی تصویب شد