•  در قبال مسلمانان روهینگیا

    انتشار یک توئیت کفایت نمی‌کند

    زمانی که اصل «دفاع از ملت ـ دولت‌های مظلوم» باشد نباید تنها به انتشار یک توئیت قناعت کرد و انتظار این است که دستگاه سیاست خارجه به‌جای محافظه‌کاری در حمایت از جنبش‌های آزادی‌بخش ملی به اتخاذ مواضع انقلابی به‌صورت گسترده در قبال حمایت از مسلمانان روی آورد.

    • ۰۹:۵۶,سه شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۶

  •  انتشار یک توئیت کفایت نمی‌کند