• بازسازی منزل خانه همسایه را در بجنورد آوار کرد

    مدیرعامل آتش‌نشانی بجنورد گفت: در جریان بازسازی منزلی در خیابان امام خمینی شرقی، با ریختن بخشی از دیوار سقف خانه همسایه فروریخت و سه مصدوم حادثه به بیمارستان منتقل شدند.

    • ۱۹:۳۲,شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶

  • بازسازی منزل خانه همسایه را در بجنورد آوار کرد