• استاندار خراسان شمالی تاکید کرد

      ممنوعیت برگزاری جلسات در وقت نماز

    استاندار خراسان شمالی با اشاره به ممنوعیت برگزاری جلسات در ساعت اذان گفت: برپایی نماز در ادارات باید منطبق با منویات و تاکیدات مقام معظم رهبری باشد و بر این اساس برپایی نماز جماعت در اول وقت بهانه ای برای تاخیر انداختن در انجام کار ارباب رجوع نباشد.

    • ۱۹:۰۰,چهارشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۶

  •     ممنوعیت برگزاری جلسات در وقت نماز