• شکار شکارچی گرگ

    رئیس اداره محیط زیست شهرستان گرمه از دستگیری دو نفر شکارچی سابقه دار که اقدام به شکار دو قلاده گرگ و گرفتن کله گرگی از دامداران می کردند خبر داد

    • ۰۸:۴۱,دوشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۶

  • شکار شکارچی گرگ