• نسبت ما با سیره علوی چیست؟

    طالقانی روی زمین نشست تا حقوق نجومی باب نشود

    یکی از ابعاد شخصیت آیت‌الله طالقانی، ساده‌زیستی او بود. وی معتقد بود وقتی روی صندلی می‌نشینید نمی‌توانید برای روی زمین نشسته‌ها تصمیم‌گیری کنید و به همین دلیل هم در مجلس خبرگان که همه روی صندلی نشسته بودند، روی زمین نشست.

    • ۱۰:۴۹,یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶

  • طالقانی روی زمین نشست تا حقوق نجومی باب نشود