• دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف؛

    جستار امنیت حافظ دستاوردهای انقلاب در اقدام و عمل

    پیروزی و تثبیت انقلاب اسلامی معادلات سیاسیِ استعمار نو را به چالش کشید ماهیت گفتمان ایدئولوژیک انقلاب، استکبار جهانی را از نقطه ثقل ایران در تأمین منافعشان محروم کرد. و خط جدیدی از حاکمیت، سیاست و امنیت را در محیط داخلی و خارجی تفسیر کرد.

    • ۱۰:۴۱,دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۶

  • جستار امنیت حافظ دستاوردهای انقلاب در اقدام و عمل