• مدیر پایگاه میراث فرهنگی شهر تاریخی بلقیس اسفراین:

    بخش‌های جدیدی از شهر بلقیس کشف و مرمت شد

    مدیر پایگاه میراث فرهنگی شهر تاریخی بلقیس اسفراین از تشریح اقدامات صورت گرفته درزمینهٔ مطالعه و کاوش‌های باستان‌شناختی شهر تاریخی بلقیس اسفراین خبر داد.

    • ۱۳:۰۰,دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۶

  • بخش‌های جدیدی از شهر بلقیس کشف و مرمت شد