• سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس:

    تضییع حقوق کارگران از سوی وزارت تعاون و سازمان تامین اجتماعی

    سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به تضییع حقوق کارگران از سوی وزارت تعاون و سازمان تامین اجتماعی گفت: سیاست تامین اجتماعی ایجاد نشدن شغل و فراری دادن کارفرمایان برای بیمه نکردن کارگران است.

    • ۱۲:۱۳,شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۶

  • تضییع حقوق کارگران از سوی وزارت تعاون و سازمان تامین اجتماعی