• بهاره رهنما و نمایندگی یک سبک زندگی متفاوت

    حرکت به سمت کالایی شدن ارزش‌ها

    بهاره رهنما، هم از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی به‌خوبی استفاده می‌کند و هم با حضور پررنگ در سریال‌های تلویزیونی، مطرح و در دید باقی می‌ماند. پس ناظر به جایگاه شهرت او، باید مجموع رفتارهای رسانه‌ای این هنرپیشه را در یک بسته درهم‌تنیده، ارزیابی و تحلیل کرد.

    • ۱۰:۳۲,سه شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۶

  • حرکت به سمت کالایی شدن ارزش‌ها