• پای درس شهیدی از جنس مقاومت

    شهید مرتضی حسین پور شلمانی از گمنامان عصر ماست. عصری که مشهور به عصر ارتباطات است، آن‌قدر در مقابل عظمت شهدایی مثل قمی کم می‌آورد که نمی‌تواند چنین عظمتی را بازگو کند. او که یک جبهه به بلندای مقاومت را اسیر ایثار و گذشت و شجاعت کرده بود، از تربیت‌شدگان انقلاب بود و فقط 32 سال داشت.

    • ۱۰:۴۲,سه شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۶

  • پای درس شهیدی از جنس مقاومت