• آیا گفته وزیر در بی‌نیازی از گوگل صحیح است؟

    آذری جهرمی وزیر جوان ارتباطات اخیراً اظهاراتی داشته که باعث بروز برخی شبهات و سؤالات شده است که شایسته است ایشان به‌صورت شفاف نسبت به رفع آن مبادرت ورزند.

    • ۱۱:۵۱,سه شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۶

  • آیا گفته وزیر در بی‌نیازی از گوگل صحیح است؟