• در دیدار استاندار خراسان شمالی با رئیس برنامه و بودجه

    980 میلیارد ریال اعتبار به جاده بجنورد-گلستان اختصاص یافت

    در دیدار استاندار خراسان شمالی با رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور، ۹۸۰ میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل باند دوم جاده بجنورد به جنگل گلستان تخصیص یافت تا این محور مهم و پرتردد، با شتاب و سرعت بیشتری به جاده‌ای امن و ایمن تبدیل شود.

    • ۱۳:۲۰,سه شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۶

  • 980 میلیارد ریال اعتبار به جاده بجنورد-گلستان اختصاص یافت