• شهردار بجنورد استعفا داد

     شهردار بجنورد عصر امروز در جلسه شورای اسلامی این شهر استعفای خود را اعلام کرد.

    • ۲۲:۲۷,چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶

  • شهردار بجنورد استعفا داد