• مسئول هماهنگی امور ایثارگران استانداری:

    برنامه‌های هفته دفاع مقدس امسال باید متفاوت در خراسان شمالی باشد

      مشاور استاندار و مسئول هماهنگی امور ایثارگران استانداری خراسان شمالی گفت: با توجه به تقارن ایام ماه محرم، بزرگداشت هفته دفاع مقدس و بازگشایی مدارس، برنامه‌های هفته دفاع مقدس امسال باید متفاوت از سال‌های گذشته باشد.

    • ۱۹:۲۴,شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۶

  •  برنامه‌های هفته دفاع مقدس امسال باید متفاوت در خراسان شمالی باشد